Zmernost ali požrešnost?

altKKC 383. Kaj je zmernost?

Zmernost brzda nagnjenje do naslad (ugodja), usposablja voljo za gospostvo nad nagoni in daje, da se pri uporabljanju ustvarjenih dobrin držimo prave mere.

Več ...

Razumnost ali lakomnost?

alt

KKC 380. Kaj je razumnost?

Razumnost razpoloži razum, da v vsaki okoliščini dojame naše resnično dobro in izbere pravilna sredstva za njegovo uresničenje. Razumnost usmerja druge kreposti tako, da jim kaže pravilo in mero.

Več ...

Pravičnost ali napuh?

alt

KKC 381. Kaj je pravičnost?

Pravičnost obstaja v stanovitni in trdni volji, da damo Bogu in bližnjim to, kar jim gre. Pravičnost do Boga se imenuje »krepost bogovdanosti«.

Več ...

Ljubezen ali nečistost?

alt

KKC 388. Kaj je ljubezen?

Ljubezen je Božja krepost, s katero ljubimo Boga nad vse in iz ljubezni do Boga ljubimo svojega bližnjega kakor sami sebe. Jezus napravlja iz nje novo zapoved, polnost postave. Ljubezen je »vez popolnosti« (Kol 3,14), temelj drugih kreposti, njihova duša, navdihovalka in urejevalka: brez ljubezni »nisem nič« in »mi nič ne koristi« (1 Kor 13,1–3).

Več ...

Upanje ali nevoščljivost?

alt

KKC 387. Kaj je upanje?

Upanje je Božja krepost, s katero od Boga pričakujemo in hrepenimo po večnem življenju kot svoji sreči, zaupajoč v Kristusove obljube in opirajoč se na pomoč milosti Svetega Duha, da bi tako zaslužili večno življenje in ostali stanovitni do konca zemeljskega življenja.

 

Več ...

Vera ali lenoba?

alt

KKC 386. Kaj je vera?

Vera je Božja krepost, s katero verujemo v Boga in sprejemamo za resnico vse, kar nam je razodel in nam sveta Cerkev predloži v verovanje, kajti Bog je resnica sama. Z vero se človek svobodno izroči Bogu. Zato si tisti, ki veruje, prizadeva, da bi spoznal in izvrševal Božjo voljo, saj »vera deluje po ljubezni« (Gal 5,6).

 

Več ...

Zakaj se veseliti življenja?

alt»PRIŠEL SEM, DA BI IMELI ŽIVLJENJE« (Jn 10,10)

Gospod, prišel si 2000 let nazaj. In od takrat prihajaš vedno znova. V vsako življenje, v vsako srce, v vsak narod. Tako želiš priti. Biti oznanjen. Vedno znova. Želiš, da živi, vsako življenje, vsako srce, vsak narod. Gospod, od takrat, ko Te je Oče poslal, od takrat si z nami za vedno. Takrat si nam, ljudem, postal blizu kot človek in brat. Takrat smo Te lahko srečali, videli iz obličja v obličje, Tebe, Gospoda, Odrešenika, Božjega Sina. Slišali Tvojo besedo, uzrli Tvoje čudeže, do konca doživeli Tvojo ljubezen. Prišel si zame in za vse nas. Živel si za nas. Umrl in vstal sizame in za vse nas. Odrešil si nas.

Več ...

Zakaj verovati?

altZAKAJ VEROVATI… ko znanost daje vsemogoč(n)e odgovore?

Eno najpogostejših vprašanj, ki si ga mladostnik ali študent zastavita v času svojega poklicnega izobraževanja v odnosu do vere je: zakaj sploh verovati, (za)kaj verjeti? Znanost nam vsak dan znova postreže s kakšnim novim odgovorom in dognanjem, zato ni presenetljivo, da je »potreba« po Bogu vedno manjša. Vsaj tako se nam zdi. Razne raziskave[1] nam govorijo, da je najmanjši delež verujočih med moškimi, visoko izobraženimi ter v srednjem življenjskem obdobju, ko v največji meri računamo na lastne sposobnosti, smo zdravi in polni življenja. Zakaj bi torej potrebovali še Boga? Saj človek sam lahko najde odgovore na vsa vprašanja in s tem postaja sam sebi vodnik ter usmerjevalec.

Več ...

Zakaj se poročiti?

alt

»Nisem poročena in tudi ne bom, ker mi to nič ne pomeni. Najbolj važno mi je, da se z »mojim« razumeva in ni pomembno ali sva poročena ali ne.« »Poroka meni ne pomeni ničesar. Zame ne predstavlja nobene potrditve ljubezni ali povezanosti partnerjev. Je zgolj potrata časa in denarja. Predvsem slednjega.« Danes so takšna mnenja o poroki pogosta. Tudi če pogledamo dejansko stanje v Sloveniji se število porok vse bolj zmanjšuje, narašča pa število zunajzakonskih skupnosti. Mladi in vsi ostali smo postavljeni pred naslednja izzivalna vprašanja in mnenja: »Zakaj se poročiti, če pa je itak vseeno, kako živiš, važno da si skupaj s tistim, ki ga imaš rad, in da se razumeta? Pa tudi, zakaj se sploh poročiti, če se že vsak drugi ali tretji par loči. Brez veze, potem imaš pa še s tem obveznosti. Najbolje je, da vsak živi, kakor mu paše, in nihče se nima kaj vanj obregati

Več ...